Farnsworth lantern test

Farnsworth Lantern er en fargesynstest som brukes til å måle individers evne til å identifisere maritime lys og luftfartssignallamper.

Farnsworth Lantern Test, eller FALANT, er en av de beste fargesynstestene som opprinnelig ble utviklet for å skjerme sjømenn for oppgaver som krever fargesyn, for eksempel å gjenkjenne signallys om natten. Denne testen viser for rødgrønne mangler, men ikke den mye sjeldnere blå fargemangelen.

Hvordan virker det?

Lantern Test viser et par vertikalt orienterte lys som består av røde, grønne eller gul-hvite kombinasjoner. Brukeren blir bedt om å identifisere de to fargene (hvorav noen er identiske).

Det er ni fargepar som administreres under testen, og det begynner med en rød / grønn fargekombinasjon for å tillate brukeren å se disse to fargeparene før han ser et hvitt lys, noe som reduserer testfeil.

Testen viser farger i bare to sekunder, ettersom fargemangel mennesker noen ganger kan identifisere fargene med langvarig eksponering.

Gul-hvit farge, eller en av de samme parrede gule og hvite farger, laget et 50% nøytralt grått filter for å redusere luminans-signaler til den fargemangel pasienten.

Eksempel1: Opp - rød, ned - grønn

Eksempel2: Opp - gul, ned - rød