Online Farnsworth Lantern Test

Farnsworth Lantern er en fargesynstest som brukes til å måle enkeltpersoners evne til å identifisere maritime og luftfartssignallamper.

Farnsworth Lantern Test, eller FALANT, er en av de beste fargesynene tester ble opprinnelig utviklet for å skjerme seilere for oppgaver som krever fargesyn, som å gjenkjenne signallys om natten. Denne testen viser for rødgrønne mangler, men ikke den mye sjeldnere blåfargemangel.

Hvordan fungerer det?

Lanterntest viser et par vertikalt orienterte lys som består av røde, grønne eller gul-hvite kombinasjoner. Brukeren blir bedt om å identifisere de to fargene (hvorav noen er identiske).

Det er ni fargepar som administreres under testen, og den begynner med en rød/grønn fargekombinasjon for å la brukeren se disse to fargeparene før de ser et hvitt lys, noe som reduserer testfeil.

Testen viser farger i bare to sekunder, ettersom farger som mangler mennesker noen ganger kan identifisere fargene riktig med lang eksponering.

Gul-hvit farge, eller en av de identiske parene av gul og hvit farge laget et 50 % nøytralt grått filter for å redusere luminanssignaler til den fargedefekte pasienten.

Eksempel 1: Opp - rød, ned - grønn

Eksempel2: Opp - gul, ned - rød

Chrome Extension

Få vår nye krom-utvidelse og få tilgang til alle fargeblindtester med bare ett klikk.


GET IT FREE google-extension